Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca, czyli spółka GA SYSTEM SP. Z O.O. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą e-maila sklep@gaedukacja.pl.


2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.


3. Dane, które są zbierane to: imię, nazwisko, dane adresowe, nr telefonu, email oraz hasło. Możliwe są też dane opcjonalne jak nazwa firmy czy NIP.


4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


5. Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych Klientów przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego jest wyłącznie:


  • świadczenie dla Klienta usług drogą elektroniczną,

  • obsługa techniczna konta Klienta w Sklepie,

  • obsługa zgłaszanych przez Klienta reklamacji lub zapytań,

  • kontaktowanie się z Klientem w związku ze świadczoną usługą,

  • realizacja przewidzianych prawem celów rachunkowych i podatkowych.


6. Aby zrealizować wymienione cele administrator może przekazać część przetwarzanych danych następującym podmiotom:


  • firmie, która prowadzi usługi księgowe dla sklepu,

  • firmie, która prowadzi usługi hostingowe dla sklepu,

  • firmom, które umożliwiają realizację płatności elektronicznych,

  • firmom, które dostarczają przesyłki kurierskie lub pocztowe.


7. Dane są przetwarzane do momentu usunięcia Konta Klienta, co następuje na jego wniosek. Konto klienta może też być usunięte przez przez Sklep (zgodnie z §5, p.7 Regulaminu Sklepu). Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o czas niezbędny dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.


8. Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, wglądu w historię przetwarzania. Klient ma prawo usunąć dane (w sytuacjach przewidzianych prawem), żądać ograniczenia ich przetwarzania oraz ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.


9. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w szczególności względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.


10. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.


11. W celu zapewnienia usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta (tzw. cookies). Informacje z cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu Klienta ze Sklepem. Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze Sklepu może być niemożliwe.